Posts

Zeehaven Emden

Schetsboek Bretagne 2021

inkt, inkt en waterverf

Stray

Vannes

Plougrescant

Slepertje

Portretschets

Portretschetsen

Blokhuispoort

Pinkster 2021

Ree

Coronawinterpuzzels

Pelikan

Eastermar, it wachtsjen wurdich

Fjouwer dagen op redens

In wûnderlike tiid

Wat heb je gezien vandaag? 25-12-20